budimat

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze belek stropowych?

Belki stropowe stanowią element konstrukcji różnego rodzaju stropów. Ich głównym i zarazem zasadniczym zadaniem jest przejmowanie powstających obciążeń powstających na płytach stropowych. Od nich właśnie zależy nośność całego stropu. Nośność to wytrzymałość na wszelkiego rodzaju obciążenia. Belkę stropową opiera się na każdej ze ścian nośnych, albo też podciągach, czyli belkach głównych. Z tego też powodu belki stropowe często nazywa się także” żebrami”. Belki stropowe wykonywane są z różnego rodzaju materiałów.

Mogą być skonstruowane z żelbetu, czyli betonu zbrojonego stalowymi prętami lub też z drewna klejonego lub zwykłego. Oczywiście planując budowę domu, należy zastanowić się nad stosownym doborem belek stropowych, których przeznaczenie jest przecież jasno określone. Aby właściwą decyzję w tej kwestii można było podjąć, potrzebne są nam podstawy wiedzy fachowej. Pomocnymi będą nam nie tylko architekci, ale także i sami budowlańcy, jak i prasa fachowa. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich desek stropowych? Oczywiście najważniejszym jest dostosowanie ich rodzaju do wielkości budynku, jego kształtu i całej architektonicznej struktury. Należy uwzględnić planowane przeciążenia, jednakże ten zakres decyzyjności leży po stronie architekta, planującego i obliczającego możliwości całej konstrukcji. W przypadku stropów żelbetowych, jednym z najczęściej popełnianych błędów jest fakt umieszczenia w nich zbyt małej ilości prętów lub też niewłaściwego umiejscowienia ich w całym przekroju tegoż elementu.